Hvordan kommer jeg til Tunø?

Se færgeplanen på Tunø Færgens hjemmeside...

Pladsreservation

Når du køber billet til Tunø Festival, har du muligheden for at reservere plads på Tunø Færgen i festivalperioden 30. juni - 6. juli ved køb på Billetnet.dk. Køb din festivalbillet her.

Hvis du skal bruge pladsbillet udenfor perioden 30. juni - 6. kan bestille på Tunø Færgens hjemmeside eller telefon 30 86 36 27.

Hvis du skal til Tunø i perioden og IKKE er festivalgæst kan du reservere pladsbillet ved at kontakte Tunø Færgen på telefon 30 86 36 27.

Sejlbåd 

En stor del af Tunø Festivals gæster er sejlere. Derfor er der i dagene før, under og efter denne, et stort pres på den lille Tunø Havn. 

Havnens ejer, Odder Kommune, gør et stort arbejde for at forholdene for de gæstende sejlere er så optimale som muligt. Kommunen har derfor foretaget en række forbedringer af havneanlægget. Den nordre mole blev total-renoveret, og der blev lavet nyt molehoved, så skibene i havnen er bedre beskyttet mod østenvinden. Der blev også lavet en ny anløbsbro, så der er plads til flere både. Men som om dette ikke var nok, blev toiletforholdene på havnen underkastet en kraftig renovering i påsken 2005. 

I festivalperioden er der så mange både i havnen, at de må ligge i lag - op til 6-8 stykker. Dette kræver stor forståelse og samarbejdsvilje fra bådfolkets side.

 

Det forløber da også (næsten) altid let og smertefrit, og der er en fantastisk stemning på havnen.

Havneleje i Tunø havn

0 - 10 meter 147 kr.
10 til 13 meter 194 kr.
13 til 17 meter 304 kr.
17 og op 509 kr.
Priserne er pr. nat

September og oktober er rabat på havnepengene
0 - 10 meter 75 kr.
10 til 13 meter 100 kr.
13 til 17 meter 150 kr.
17 og op 250 kr.
Priserne er pr. nat

5-døgnskort (6-døgn gratis)
Lystbåde under 10 meter 730 kr.
Lystbåde, 10 - 13 meter 960 kr.

Efter kl. 16 skal der betales havnepenge.

Havneafgift købes ved havnekontoret i billetautomat.

Havnefoged
Vagn Olesen mobil 29 25 21 79 e-mail bjarne.mollgaard@odder.dk

https://tunoehavn.odder.dk/tunoe-havn/